Venstre for gratis heroin

Venstre vil gå i bresjen for utdeling av heroin til de tyngste og mest nedkjørte rusmisbrukerne.