Mindre sentrumsvold etter skjenkekutt

Sentrumsvolden har sunket etter at skjenkereglene ble strammet inn i sommer.