Ble syke av drikkevannet

Prøver viser svært mye tarmbakterier i vannet.