Innbrudd i sportsbutikk

Forretningen etterlyser vitner.