Nakkesmerter etter påkjørsel

Lastebil kjørte inn i personbil.