Skadet i MC-ulykke

Motorsykkel og bil kolliderte.