Trolig i strid med loven<p/>

Å nekte en muslim å være assistent i en kristen barnehage, er trolig i strid med diskrimineringsloven.