Plasthallar skil lag

Rubb Hall AS og W. Giertsen AS har samarbeidd om rubbhallar i snart førti år. No skal dei konkurrere.