Purret på tregt politi

Politiet brukte så lang tid på å bli ferdig med saken at både statsadvokaten og bistandsadvokater purret.