• SIGNALBYGG: Kaféen skal liggje i det blå delen lengst til venstre. Frå det offentlege møterommet er tanken at areala innover i bygget skal bli stadig meir private. Heilt i andre enden skal det vere husvære for dei som kjem til Dale for å arbeide.<p/>FOTO: TERJE ULVEDAL

Byggjer fabrikk for design

I eit arkitektonisk signalbygg, delvis bygt ut i Dalsfjorden, skal dei gode idéane klekkast ut. Designerparet Birgitta Ralston og Alexandre Bau byggjer idéfabrikk i Dale i Sunnfjord.