Vil sikre forsvarlig drift av byens parker

Komité for miljø og byutvikling vil ha slutt på forringelsen av parker og grøntanlegg i Bergen. Og krever at det for 2006 må skaffes midler til forsvarlig drift.