- Ikke viktig nok

Byrådsleder Monica Mæland (H) er den eneste av byrådene som har registrert seg i politikerregisteret.