Truet ansatt på sosialkontor

Da sosialkontorets ruskonsulent var opptatt, ble den 42 år gamle mannen godt over snittet irritert.