Maktesløsheten på Alvøen kai

Skipsreder Atle Jebsen og hans sønn Bjørn står på Alvøen kai. Maktesløse. En død kropp blir tatt på land.