Stort ras på Fanafjellet

Veien over Fanafjellet blir tidligst åpnet onsdag etter raset søndag morgen. Et stort parti falt ut 100 meter oppe i fjellet, og steinmassene blokkerte veien fullstendig.