- Alle systemer har svakheter

Oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit (V) lover at opptaksordningen skal evalueres. Men ikke før til vinteren.