Mot nakne flaggstenger på Voss

Det kan bli nakne flaggstenger på Voss 17. mai og andre fest- og høgtidsdagar i år. Årsaka er at Voss kommune har kutta ut godtgjerdsla til flagging på slike festdagar.