Risikerer fengsel for ørnedrap

I frysaren heime hjå 44-åringen fann politiet ei nedfosen fiskeørn. No risikerer mannen fengselstraff for å ha tatt livet av den truga rovfuglen.