Vant rettssak mot skole

Lærerne visste at den nye eleven hadde lese- og skrivevansker, men sørget ikke for tilstrekkelig spesialundervisning. I stedet ble han tvunget til skrive løkkeskrift. I går vant gutten og hans foreldre en knusende seier mot skolen.