Skjebnedag for Gilde-arbeidere

Mandag blir trolig fremtiden avgjort for de 110 ansatte på Gildes anlegg i Eidsvåg. De ansatte mener det er høyst tvilsomt om Gilde vil tjene på å legge ned ferskvareproduksjonen i Bergen.