Sikrer norsk gullalder

Polske Kate er blant de nesten 40.000 arbeidsinnvandrere fra de nye EØS-landene så langt i år. Vi trenger stadig flere utlendinger for at gullalderen i norsk økonomi skal fortsette.