Avlyttet telefoner til tre tyveritiltalte

Opptak av nesten 200 telefonsamtaler kan bli avgjørende for om fem tiltalte blir dømt for organisert kriminalitet.