100 fikk medalje på Haakonsvern

Rundt 100 befal og menige fra 21. MTB-skvadron ved Haakonsvern fikk i dag medaljer for tjeneste i NATOs operasjon mot terror.