Ridder Helge

Skuespiller Helge Jordal ble torsdag utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.