Velferdsforvalting i to etatar

Hordaland fylkesutval meiner at velferdsforvaltinga bør organiserast i ein etat for arbeid og inntekt, og i ein organisasjon for pensjonar.