Bonden sett 30 år tilbake i tid

Vestlandsbondens inntekt frå gardsdrifta har gått ned med kring 30 prosent sidan 1980. Eit årsverk i landbruket er no verdt det same som for 30 år sidan.