Tre av fire går fri for hærverk

Over 70 prosent av anmeldelser for hærverk ender opp i bunken med henlagte saker. Kun vinningsforbrytelser har lavere oppklaringsprosent.