Brannen på Sotra blusser opp

Brannen som herjet mellom Våge og Hjelteryggen på Sotra fortsetter å blusse opp igjen med jevne mellomrom.