- Bydelene bør avvikles

— Undersøkelsen om bystyremedlemmenes holdning til bydelsreformen viser at det bare er en konklusjon å trekke, Bydelsreformen må avvikles i sin nåværende form, sier Høyres Monica Mæland.