Ber statsråden ordne opp på Askøybrua

Samferdselsministeren blir nå bedt om å overprøve Vegdirektoratet og tillate fortsatt bruk av billetter for å betale bompenger på Askøybrua.