Vannet fosset i Fløyfjellstunnelen

Sørgående løp i Fløyfjellstunnelen ble stengt etter at vannet begynte å fosse ut fra overrislingsanlegget i morges. Stengningen førte til en del køproblemer.