Møk laga krøll i trafikken

Store mengder gylle rann i daq tidleg ut på den sterkt trafikkerte Europaveg 39 gjennom Jølster. Vegvesenet måtte på staden og spyle vegen.