Bergvesenet slaktar steinplan

Bergvesenet har ei rekkje innvendingar mot konsekvensutgreiinga for det planlagte steinbrotet på Raunholm i Fitjar.