Isen kan lura deg

Det skulle normalt ikkje ha vore problem for Steinar Almeland å koma seg trygt over isen på Opheimsvatnet.