Får sykehjemsplass når noen dør

Roald Nagelsen (72) skulle vært på sykehjem. I stedet sitter han hjemme og teller timer. Når noen dør, rykker han frem i køen.