Homofile prester skyr Bergen

Bergenske Edgar-Stark Dobie Njaastad jober som kateket i Tromsø. Han vil hjem, men er usikker på mottakelsen.