- Ikke bruk jus, sa Fagereng

Tidligere rådmannen Ragnar Fagereng (bildet) mener Bergen kommune har et troverdighetsproblem overfor innbyggerne i vann- og kloakksaken.