Husbrann i Ervik

Et eldre toetasjes trehus brant i formiddag i Øvre Ervik. 20 mann fra Åsane, Sandviken og Sentrum brannstasjon deltok i slokkingsarbeidet.