Håper på dristighet

Jarle Høyvik håper bergenspolitikerne kan bidra til at en gammel garasje fra 1953 kan erstattes av en moderne seks etasjes bygård med leiligheter i Neumannsgate. Byggesaken er anket etter gjentatte avslag fra byggesaksavdelingen.