- Ikke godt nok

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) får flere ganger i uken henvendelser fra funksjonshemmete studenter som klager over forholdene på lærestedet.