• (1/2)
    MYE AV DET MESTE: Mange kokker og mye av både stoccafisso og grønnsaker på Norsk Sjømatsenters store prøvekjøkken.<p/>FOTO: ARNE NILSEN

Italiensk tørrfisktemperament