Bygger for to milliarder

Innen utgangen av 2007 har Bergen investert nær to milliarder i nye sykehjem. Resultatet er færre syke- og aldershjemsplasser enn da eldresatsingen ble innledet.