Politikerne har mistet kontrollen

Politikerne har for lengst mistet kontrollen over byutviklingen på Nygårdshøyden. «Hybelhus» og studentkollektiver fyller over 70 prosent av husene.