Gjev ikkje opp Hardangerbrua

— Når staten ikkje vil delta, byggjer vi Hardangerbrua utan statleg hjelp, seier styreleiar i Hardangerbrua AS, Einar Lutro.