Politimann dømt for sladring

En 58 år gammel politimann ble i dag dømt til en bot på 10.000 kroner, subsidiært 20 dager i fengsel, for brudd på taushetsplikten ved grov uaktsomhet.