Helse Vest legg ned ortopedi

På styremøtet i Helse Vest i dag, vart det vedteke å leggje ned ortopediklinikken ved sjukehuset i Lærdal.