VOKTer Bergen

Som den andre storbyen i landet skal Bergen bruke sivilarbeidere for å hindre vold og konflikter blant barn og unge.