Eksplosiv økning i mopedulykker

Antall mopedulykker i Trondheim har økt med 400 prosent fra 2000 til 2004.