Hadde penger til Storetveitåsen

Kommunen hadde over en halv million kroner stående på kontoen for innløsning av friareal, da Monica Mæland stoppet eksproprieringen av Storetveitåsen.