Haukelands pengemangel til Stortinget

Vestlandspolitikerne er alarmert over pengemangelen til nybygg på Haukeland Universitetssykehus.